Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Zveme vás na Školu lidských práv

11.1. 2018


A je to tady OPĚT!!! Program „Lidská práva na živo“ jsme pro studenty 1. – 2. ročníků právnických fakult připravili i pro tentokrát v únorovém termínu 19. 2. 2018 – 22.2. 2018 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 

Níže „ochutnejte“ z plánovaného programu. Ředitelka PBA Veronika Ježková vás i tentokrát provede aktivitami jako jsou návštěva Ústavního soudu ČR, setkání s JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, ústavní soudkyní, celodenním seminářem se zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv, interaktivním setkáním s pracovníky Frank Bold Society, workshopem ohledně domácího a sexuálního násilí a práv obětí těchto trestněprávních jednání a zamyslíme se (jen trochu) nad profesní etikou právníků s advokátem Vítězslavem Dohnalem. Maxim Tomoszek se vás zeptá, co můžete pro lidská práva udělat vy, no a pak už se můžete těšit na osvědčení o absolvování tohoto lidskoprávního vzdělávacího programuJ Úspěšní účastníci mají možnost získat tři kredity za PVP MV103K Lidská práva naživo.

 

Účastnický poplatek 2000 Kč pokrývá Právnická fakulta Masarykovy univerzity svým studentům svého denního studia stipendiem.

 

Máte pocit, že je to akce pro vás? Tak se prostě přihlaste prostřednictvím informačního systému MU a pošlete motivační stať.

 

Kompletní program naleznete ke stažení zde


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.