Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Zveme vás na workshop s Jamesem E. Moliternem

14.11. 2017


 

Pro bono aliance

 

a

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy – Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností

 

si Vás dovolují pozvat na

 

 

workshop s americkým profesorem práva Jamesem E. Moliternem

 

na téma:

 

 

 

Pravda, lež a advokáti u soudu

 

 

 

pondělí 27. 11. 2017

 

od 14.30–16.00 hodin

 

učebna č. 38 

 

 

Přednášející

 

James E. Moliterno – americký profesor práva a autor knihy „Global Issues in Legal Ethics“  

 

 

 

Registrace

 

·         Workshop je určený pro studenty a absolventy právnických fakult

·         Účast na workshopu je bezplatná

·         Workshop probíhá v anglickém jazyce

·         Kapacita workshopu je 35 osob

·         Svou účast, prosím, potvrďte emailem na adrese s.domesova@probonoaliance.cz  


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.