Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Nová koordinátorka pro bono centra

10.3. 2017


Vážení přátelé a příznivci Pro bono aliance, od 1. 3. 2017 má pro bono centrum novou koordinátorku.

Mgr. Simona Domesová se těší na budoucí spolupráci s vámi, můžete se na ni obracet se všemi záležitostmi, které jste dosud směřovali na Mgr. Michaelu Bezouškovou. Všechny kontakty zatím zůstávají stejné.

Přejeme všem našim příznivcům příjemné jarní dny.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.