Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Škola lidských práv 2017 je za námi

4.7. 2017


V pátek 30. 6. zakončili studenti letošní Školu lidských práv moot courtem z azylového a cizineckého práva a kulatým stolem se soudci Ústavního soudu.

 

Ohlasy na ŠLP ze strany zúčastněných jsou vesměs pozitivní, program byl nabitý zajímavými tématy.

 

Moc děkujeme studentům za aktivitu, byli jste skvělí!

 

Těšíme se na příští ročník a abychom Vás namotivovali, přikládáme všeříkající foto z debaty o lidských právech:

.


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.