Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Workshop "Komunikační dovednosti, vyjednávání"

3.8. 2011


Pro bono aliance si Vás dovoluje pozvat na workshop


Komunikační dovednosti, vyjednávání


čtvrtek 22.září 2011
13:00 – 16:30

v prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy, V Celnici 4, Praha


Lektor:

Jan Gruber, PhD. - vystudoval jednooborovou psychologii a postgraduální studium na FF UK, obor sociální psychologie. Pracuje jako lektor a trenér různých vzdělávacích kurzů a kurzů osobnostního rozvoje. Zabývá se tréninkem komunikačních a jiných sociálních dovedností, nácvikem vyjednávání, neverbálních a regulačních technik a výzkumnou a vzdělávací činností (www.tresconsulting.cz).


Workshop je určen pouze pro pracovníky advokátních kanceláří a neziskových organizací zapojených do projektu Pro bono centrum.


Bližší informace o akci poskytne Mgr. Vítězslav Dohnal, e-mail vdohnal@probonoaliance.cz, tel.: 776 834 534.


Registrujte se prosím elektronicky na adrese seminare@probonoaliance.cz.


Workshop se koná s podporou:

 


 


← Zpět na aktuality

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.