Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Infozdroje > Právní kliniky

Právní kliniky

Podrobné informace o právních klinikách např. o tom

  • co je to právní klinika
  • jaký je přínos klinického právního vzdělávání
  • co jsou to praktické právnické dovednosti
  • jak právní kliniku založit
  • jak vytvořit učební plán kliniky
  • jak připravit výuku klinické lekce
  • jaké použít výukové metody
  • ad.


naleznete v materiálu Klinické právní vzdělávání.

 

Informační zdroje o klinické metodě výuky práva najdete v angličtině na stránkách naší partnerské organizace Public Interest Law Institute Budapest.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.