Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Infozdroje > Pro vyučující

Pro vyučující

Informační zdroje o možnostech obohacení výuky práva o interaktivní, praktické a hodnotově orientované prvky:

 

Best Practices for Legal Education

Clinical Legal Education Association (CLEA)
Ačkoliv pouze draft, jedná se o výborný rozsáhlý materiál obsahující od způsobu jak definovat cíle vyučování, přes volbu metod vyučování, nejlepší praktiky jednotlivých vyučovacích metod (zážitkové učení, Sokratova metoda, diskuze, přednáška), nejlepší praktiky hodnocení studentů a hodnocení výuky až po žádoucí výsledky právního vzdělávání a techniky hodnocení úspěšnosti studentů.

http://professionalism.law.sc.edu/downloads/bestpractices/20060331-Text.pdf

 

A Beginner's Guide to Legal Education

Professor James R. Elkins
College of Law, West Virginia University
Obsahuje několik odkazů na eseje o Sokratově metodě a kritickém myšlení v právním vzdělávání.

http://www.wvu.edu/~lawfac/jelkins/orientation/socratic.html

 

Teaching and Learning Law - Resources for Legal Education

Professor Barbara Glesner Fines
University of Missouri - Kansas City School of Law
Obsahuje odkazy na příručky pro vyučující na právnických fakultách v USA, metody hodnocení studentů, metody kooperativní výuky a výuky v malých skupinách, využití technologie ve výuce a odkazy na instituce zabývající metodami výuky práva.

http://www.law.umkc.edu/faculty/profiles/glesnerfines/bgf-edu.htm

 

Planning for Effective Legal Education

Prof. Vernellia Randall
University of Dayton Law School
Obsahuje rady, jak naplánovat, vyučovat a zhodnotit kurz na právnické fakultě. Ačkoliv je připraven pro výuku na právnických fakultách v USA, některé informace jsou všeobecně platné.

http://campus.udayton.edu/~aep/legaled/planning/

 

A Compendium of Suggestions for Teaching with Excellence

Barbara Gross Davis, Lynn Wood, Robert C. Wilson,
University of California - Berkeley
Materiál obsahuje 25 rad pro efektivní výuku s konkrétními příklady a návrhy

http://teaching.berkeley.edu/compendium/

 

Alternative Strategies and Active Learning - Teaching Handbook

University of North Carolina Center for Teaching & Learning
Obsahuje mimo kapitoly o alternativních vzdělávacích metodách a aktivním učení, které jsou všeobecně využitelné i kapitoly o přípravě kurzu, hodnoceni studentů, vztahu mezi profesory a studenty specifické pro výuku na University of North Carolina, které mohou byt inspirativní.

http://ctl.unc.edu/hpl5.html

 

Teaching Nuts and Bolts - Workshop for New Law Teachers

Association of American Law Schools
Mnoho dobrých rad pro začínající učitele od vytváření sylabu přes využívání efektivních metod výuky po způsoby zapojeni studentu do výuky.

http://www.aals.org/profdev/nlt2001/calleros.html

 

Workshop for New Law Teachers Workbook

Association of American Law Schools
Jedná se pouze o sylabus workshopu, lze zde však najít některé základní informace, ale především rozsáhlou bibliografii o teorii učení, vytvoření vhodného studijního prostředí ve velkých třídách, hodnocení studentů a aktivním zapojení studentů do výuky.

http://aals.org.cnchost.com/documents/2006nlt/nltworkbook06.pdf

 

Conference on New Ideas for Experienced Teachers

Association of American Law Schools
Je možné stáhnout některé materiály presentované na konferenci.

http://aals.org.cnchost.com/profdev/newideas/apel.html

 

Using your imagination to light up knowledge, skills and values for LLB students: clinical legal education and effective lessons

David McQuoid-Mason, University of KwaZulu-Natal
Efektivní metody právního vzdělávání aplikovatelné i mimo právní kliniky v standardní výuce.

http://www.ukcle.ac.uk/interact/lili/2006/papers/keynote.html

 

Selected Instructional Delivery Methods and Teaching Techniques for Teaching School Law Courses

Gordon, Howard R. D.
Education Resource Information Centre

http://eric.ed.gov/ERI...

 

Socratic method

Wikipedia
Základní popis Sokratovy metody včetně jejího využití v právním vzdělávání.

http://en.wikipedia.org/wiki/Socratic_method#Law_school

 

Socratic method

University Of Chicago Law School
Popis využití Sokratovy metody ve výuce práva na University of Chicago Law School.

http://www.law.uchicago.edu/socrates/soc_article.html

 

Educational Method: Socrates v. Dewey

Thomas R. Orr,
Classical Home schooling Magazine
Článek o metodách výuky na právnických fakultách v USA.

http://www.angelicum.net/html/educational_method_on_trial.html

 

Taking Socrates' Pulse

Patricia Mell
Michigan Bar Journal
O životnosti Sokratovy metody v právním vzdělávání.

http://www.michbar.org/journal/pdf/pdf4article442.pdf#search=%22law%20socratic%20teaching%20method%22

 

The "Socratic Method": The Scandal of American Legal Education

Brian Leiter
Kritický článek o Sokratově metodě, který vyvolal řadu reakci od ostatních vyučujících na právnických fakultách v USA.

http://leiterreports.typepad.com/blog/2003/10/the_socratic_me.html

 

Legal Education Technology Series: Visual Outlining

Institute for Information Law and Policy at NYLS
Článek o využívání visuálních pomůcek v právním vzdělávání.

http://dotank.nyls.edu/newsletters/visualoutlining.html

 

Street Law Mock Trials

Ukázky simulovaných soudních řízení, využívaných při výuce street law, volně ke stažení.

http://www.streetlaw.org/content.asp?ContentId=181

 

Putting on Mock Trials

American Bar Association Manuál je určen pro přípravu simulovaných soudních řízení v rámci středoškolského vzdělávaní. Může být i užitečnou pomůckou při přípravě simulovaných soudních řízení při výuce na právnické fakultě.

http://www.abanet.org/publiced/mocktrialguide.pdf

 

Institute for Law School Teaching

Gonzaga University School of Law
Obsahuje velké množství nápadů pro výuku práva.

http://www.law.gonzaga.edu/About+Gonzaga+Law...

 

UK Centre for Legal Education

Sekce Learning in Law Initiative (LILI) obsahuje volně přístupné materiály z konferencí o právním vzdělávání organizované Centrem.

http://www.ukcle.ac.uk/interact/lili/index.html

 

Association of Law Teachers

Bulletin vydávaný asociací obsahuje volně přístupné články o právním vzdělávání.

http://www.lawteacher.ac.uk/bulletin/107e.html

 

ERIC - Education Resources Information Center

Legal Education
Obsahuje pres 600 abstraktů odborných článků o právním vzdělávání, celý text mnoha článků je přístupný on-line.

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal...

 

The Carnegie Foundation for Advancement of Teaching

V roce 2006 bude publikována studie Educating Lawyers, která je výsledkem dvouletého výzkumu vzdělávání na 16 právnických fakultách v USA a Kanadě.

http://www.carnegiefoundation.org/programs/sub.asp?key=30&subkey=97&topkey=30

 

Clinical Legal Education: An Annotated Bibliography (Revised 2005)

Clinical Legal Education Association

http://faculty.cua.edu/ogilvy/Biblio05clr.pdf

 

JURIST

Legal News and Research
Světové zprávy z právní oblasti - užitečné zejména pro vyučujícího mezinárodního práva ke kontextuální výuce.

http://jurist.law.pitt.edu/index.php?edition=world

 

Odborné časopisy o právním vzdělávání

Journal of Legal Education

Čtvrtletně vydávaný Association of American Law Schools.

http://www.law.georgetown.edu/jle/

 

The Law Teacher

Editor Institute for Law School Teaching, Gonzaga University School of Law

http://www.law.gonzaga.edu/About+Gonzaga+Law/Inst%20for%20Law%20School%20Teaching/Law+Teacher%20Newsletter/default.asp

 

Základní bibliografie

  • Steven Friedland & Gerald F. Hess, TEACHING THE LAW SCHOOL CURRICULUM (Carolina Academic Press 2004)
  • Steven Friedland, & Gerald F. Hess TECHNIQUES FOR TEACHING LAW (Carolina Academic Press 1999)
  • Marlene LeBrun, THE QUIET (R)EVOLUTION: IMPROVING STUDENT LEARNING IN LAW (Law Book Co., 1994)
  • Madeleine Schachter, THE LAW PROFESSOR'S HANDBOOK (Carolina Academic Press 2004)

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.