Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Naši partneři > Finanční a věcná podpora

Finanční a věcná podpora

  • Podpora projektu pro bono, podpora workhopů pořádaných v rámci programu pro bono
  • Allen & Overy

 

 

 

           

   

   

   

  • Podpora projektu na rozvoj profesní etiky v letech 2014-2015
  • Kinstellar

 

           

 

 • Podpora Public Interest Law konference 2004, projektu pro bono a Školy lidských práv, podpora projektů na rozvoj pro bono sítě v severozápadních Čechách v roce 2013 a konceptu profesní etiky v letech 2014-2015
 • U.S. Embassy Prague

 

 

           

 

 

 

             

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

            
 

 

 • Spolupráce na realizaci diskusního fóra o bezplatné právní pomoci v březnu 2006, věcná podpora projektu pro bono
 • Česká advokátní komora

 

 

          

 

 

 • Právní sympozium

 

 

       

 

 

 

 

         

 

 

DALŠÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Podpora Školy lidských práv 2007
 • HVB Bank

 

 

 

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.