Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Naši partneři > Programová spolupráce

Programová spolupráce

V současné době probíhajícího válečného konfliktu a pohybu miliónů lidí z Ukrajiny směrem dále do Evropy vzrostla akutně potřeba právní pomoci. Jedním z dynamicky se rozvíjejících projektů je iniciativa UA.SUPPORT. Považujeme ji za mimořádně užitečnou a jsme rádi, že jí můžeme alespoň symbolicky propagačně podpořit:

 

Naši další partneři:

 

      

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.