Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > O nás > Identifikační údaje

Identifikační údaje

Identifikační číslo organizace: 266 40 783

 

Sídlo spolku: Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8

 

Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 61244 u Městského soudu v Praze.

 

(Občanské sdružení původně registrováno podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů dne 11.9.2003 Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/54983/03-R.)

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.