Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Společensky odpovědná výuka > > Škola lidských práv

> Škola lidských práv

Obecně o Škole lidských práv

 

Škola lidských práv (ŠLP) je programem určeným pro studenty právnických fakult, kteří se zajímají o ochranu lidských práv. Hlavní aktivitou je týdenní workshop pro 15-25 účastníků. Skládá se ze simulovaných řízení, argumentačních cvičení, modelového řešení reálných případů, besed se zajímavými hosty apod.

 

V předchozích ročnících se na programu ŠLP podíleli např.:

 

 • právníci nevládních organizací: Pro bono aliance, Frank Bold, Liga lidských práv, Persefona, Iuridicum Remedium, Transparency International, Amnesty International, InIustitia, Oživení, Zvůle práva ad.
 • aktivisté nevládních organizací
 •  vyučující právnických fakult

 

Jako hosté se zúčastnili například Pavel Rychetský, Josef Baxa, Eliška Wagnerová, Otakar Motejl, Ján Hrubala, Ivana Janů, Aleš Gerloch, Tomáš Němeček ad.

  

Cílem těchto aktivit je:

 

 • přispět ke zvýšení počtu právníků, kteří se aktivně věnují ochraně lidských práv a veřejného zájmu
 • přispět k tomu, aby budoucí právníci přistupovali k ochraně životního prostředí a lidských práv progresivněji
 • představit budoucím právníkům aktivity nevládních organizací, které se snaží pomáhat v oblasti ochrany lidských práv a veřejného zájmu
 • seznámit studenty s interaktivními metodami výuky a důležitými koncepty jako je profesní etika

 
 

Zajímá vás, jak to na Škole lidských práv vypadá a jaký bývá program?

 

Program posledního ročníku ŠLP, který se konal v Brně na konci června 2015, najdete zde a fotogalerii zde.

Zprávu o jedenáctém ročníku ŠLP najdete zde

Zprávu o dvanáctém ročníku ŠLP najdete zde

Sledujte nás i facebooku

 

Dobrovolnická praxe

 

Nejen účastníci některé z jiných aktivit ŠLP, ale kterýkoliv student právnických fakult se může jako dobrovolník zapojit do práce nevládních organizací. Podle zájmů konkrétního studenta se může jednat např. o zodpovídání jednodušších e-mailových dotazů, zapojení se do řešení složitějších případů ve spolupráci se zkušenými právníky, zpracovávání rešerší a analýz, přednášení práva pro laiky, psaní příspěvků do právní časopisů apod.

 

Ze širokého záběru neziskových organizací můžete zkusit kontaktovat např. tyto:

 

 

 Partneři Školy lidských práv

 

Škola lidských práv se historicky konala díky velkorysé podpoře partnerů ze soukromého sektoru i grantové podpoře z veřejných zdrojů. V současné době je uzavřena smlouva s Právnickou fakultou Masarykovy university v Brně, na jejímž základě pořádáme Školu lidských práv (a její odlehčenou verzi pro studenty nižších ročníků "Lidská práva naživo") každoročně na půde brněnské fakulty. Pro pořádání Školy lidských práv i na dalších fakultách hledáme partnery.

 

 • V letech 2011-2014 probíhala Škola lidských práv v partnerství s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity s podporou evropských fondů, konkrétně OPVK.
 • Školy lidských práv v roce 2010 podpořili Velvyslanectví USA v Praze, nakladatelství C.H.Beck a prostřednictvím darů i absolventi a přátelé Školy lidských práv.
 • Desátý ročník ŠLP finančně podporují Ministerstvo životního prostředí, nakladatelství C.H.Beck a NROS, projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
 • Projekt ŠLP 2007 podpořili finančně Nadační fond Stránský, nakladatelství C.H.Beck, HVB Bank a Nadace Partnerství. ŠLP 2007 je dále podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
 • Projekt ŠLP 2006 finančně podpořilo Britské velvyslanectví 
 • Texty zákonů pro potřeby účastníků ŠLP 2006 poskytlo nakladatelství C.H.Beck (www.beck.cz)
 • V předchozích letech získal projekt ŠLP podporu od Velvyslanectví USA, Open Society Fund Praha, C.S.MOTT Foundation, Ministerstva životního prostředí, nakladatelství Sagit a Programu MATRA.

 

Archiv

 

 

 

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.