Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Společensky odpovědná výuka > Obecně o programu

Obecně o programu

České právní vzdělávání trpí přílišnou teoretičností a malým důrazem na etiku.  Studenti nemají dostatečnou možnost využít své teoretické znalosti v praxi. Pro bono aliance klade důraz na zvýšení praktické výuky na právnických fakultách v ČR a posílení výuky etiky a tím i seznámení studentů se společensky odpovědným výkonem právnických profesí.

 

Pro bono aliance se snaží podpořit praktické dovednosti studentů následujíccími projekty:

 

1) Škola lidských práv

 

Seznamujeme studenty právnických fakult s právními prostředky ochrany lidských práv.

 

2) Workshopy pro vyučující

 

Pomáháme zařadit do právnického vzdělávání prvky praktické a hodnotově orientované výuky.

 

3) Podpora právních klinik

 

Podporujeme rozvoj osvědčené komplexní metody prakticky orientované výuky práva.

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.