Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Společensky odpovědná výuka > > Právní kliniky

> Právní kliniky

Podporujeme rozvoj klinického právního vzdělávání, jakožto komplexní metody prakticky a hodnotově orientované výuky práva.

 

Naše pomoc může mít podobu:

 • přípravy workshopu o právních klinikách
 • individuálních konzultací
 • zprostředkování kontaktů na lektory
 • zprostředkování kontaktů na neziskové organizace

 

Podrobné informace o právních klinikách např. o tom

 • co je právní klinika
 • jaký je přínos klinického právního vzdělávání
 • co jsou praktické právnické dovednosti
 • jak právní kliniku založit
 • jak vytvořit učební plán kliniky
 • jak připravit výuku klinické lekce
 • jaké použít výukové metody atp.


najdete v materiálu Klinické právní vzdělávání.

 

Máte-li zájem o navázání spolupráce (konzultace, zprostředkování kontaktů apod.),  kontaktujte Vítězslava Dohnala, tel.: +420 381 253 990, mobil: +420 776 834 534, email: vdohnal@pilav.cz

 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.