Usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně
lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot.

Úvod > Společensky odpovědná výuka > > Pro vyučující

> Pro vyučující

 Obecně o projektu


Vyučujícím právnických fakult nabízíme k využití naše dlouholeté zkušenosti  s prakticky a hodnotově orientovanou výukou práva.

 

Naše pomoc může mít podobu:

 

  • přípravy workshopu
  • individuálních konzultací
  • zprostředkování kontaktů na lektory
  • zprostředkování kontaktů na neziskové organizace

  

Workshopy pro vyučující

 

Pro bono aliance pořádá workshopy pro vyučující právnických fakult, kteří se zajímají o možnosti obohacení výuky praktickými a internativními metodami a o začlenění otázek odpovědného výkonu právnických profesí do výuky.

 

Doposud realizované workshopy:

 

  • Workshop na PF UK v Praze ve dnech 22. a 23.11.2007. Podrobnější informace najdete v příloze.
  • Workshop pro vyučující  PF UK ve dnech 8. a 9. února 2007. Uskutečnil se v Praze v hotelu Prokopka. Zúčastnilo se jej 22 právníků. nabidka.doc
  • Pro vyučující ze všech právnických fakult připravila PILA workshop na 8. - 11.11. 2006. Uskutečnil se v Brně, v hotelu Kozí Horka. více info zde
  • Užší spolupráci navázala PILA a Právnickou fakultou v Olomouci, kde se uskutečnil workshop ve dnech 24.- 25.10.2006.

 

Máte-li zájem o přípravu workshopu, kontaktujte Vítězslava Dohnala, tel.: +420 381 253 990, mobil: +420 776 834 534, email: vdohnal@pilav.cz

 

Individuální spolupráce

Máte-li zájem o navázání individuální spolupráce (konzultace, zprostředkování kontaktů apod.),  kontaktujte Vítězslava Dohnala, tel.: +420 381 253 990, mobil: +420 776 834 534, email: vdohnal@pilav.cz 

O nás

Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, podílí se na přípravě legislativních změn, podporuje aktivity právníků působících v jiných neziskových organizacích a šíří informace o právní ochraně lidských práv a jiných veřejných zájmů.